Biológiatudományi Doktori Iskola - Doctoral School of Biological Sciences (For the English version see after the Hungarian one, below!)

 

 

Köszöntjük a Biológiatudományi Doktori Iskola honlapján!

The English version see after the Hungarian one, below!

 

A doktori szabályzat és a legtöbb szükséges dokumentum innen tölthető le:
https://uni-mate.hu/doktori-k%C3%A9pz%C3%A9s
 
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) pályázatot hirdet állami ösztöndíjas és költségtérítéses doktori (PhD) tudományos fokozatszerzést célzó képzésre. Iskolánk várja a tudományos életpálya iránt elkötelezett végzős, vagy egyetemet végzett jelentkezők pályázatát. 
 
A doktori képzést ösztöndíjas és önköltséges formában, nappali tagozaton lehet végezni. A  képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási"-, a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.
 
Tudományos kutatási témára és képzésre pályázhatnak azon MSc/MA végzettségűek, akik legalább jó rendű egyetemi diplomával (három évnél régebben végzettek esetében ez nem kritérium), a tudományterületen széles körben használatos világnyelvből legalább középfokú („C” vagy „B2”) típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, és a doktori iskola által meghatározott tudományos előélettel rendelkeznek.
 
A meghirdetett doktori témák itt tekinthetők meg: https://doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU
 
Egyetemi Doktori Szabályzat, felvételi útmutató és jelentkezési űrlapok: https://uni-mate.hu/doktori-k%C3%A9pz%C3%A9s
 
Bővebb felvilágosítás a doktori iskolák honlapján található, illetve az alábbi telefonszámon kérhető:
MATE Doktori és Habilitációs Központ, Törökné Hajdú Mónika, ügyvivő szakértő, főtanácsos.
28 415-382, vagy 28 522-000/1058 mellék
 
 
 

A pályázat beadásának határideje: 2022. május 31. (Keresztféléves képzésben 2021. december 9.)
 
 

Welcome to the Website of Doctoral School of Biological Sciences!
 

Stipedium Hungaricum: 

  • Call for Applications for doctoral programmes 2022/2023

https://stipendiumhungaricum.hu/uploads/2020/03/PhD_Call_for_Applications_2022_2023_final.pdf
Deadline for submission of applications: January 15, 2022.
 
 
The doctoral regulations and most of the required documents can be downloaded here:

https://archive.uni-mate.hu/en/phd/phd-studies
 
Hungarian University of Agricultural and Life Sciences (HUALS) is announcing a tender for state scholarship and reimbursable doctoral (Ph.D.) academic degree training. Our School is waiting for applications from graduates or university graduates who are committed to a scientific career.
 
Doctoral training can be completed either in the form of scholarship student or a self-paid student, full-time courses. The training period is eight semesters. The doctoral program consists of two phases: the first four semesters are the "training and research" phase, and the second is the "research and dissertation" phase. At the end of the fourth semester, a complex exam must be passed, which measures and evaluates the progress of studies and research. The doctoral student must submit his / her doctoral dissertation within three years after the complex examination.
 
Ph.D. programs are open to MSc / MA graduates who have at least a good university degree. (For graduates older than three years, this is not a criterion.) They have at least a secondary state language exam in English (type "C" or "B2"), or an equivalent language exam, and have an academic background as determined by the doctoral school.
 
The announced doctoral topics can be viewed here: https://doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=EN
 
Application: https://uni-mate.hu/en/phd/application-doctoral-study
 
Doctoral Regulations:  https://archive.uni-mate.hu/en/phd/regulations
Guildeline - The style and content requirements of the doctoral dissertation and thesis: https://uni-mate.hu/en/phd/regulations 
 
 
Further information can be found on the website of the doctoral schools or on the following telephone number:
 
HUALS Doctoral and Habilitation Center, Törökné Hajdú Mónika, administrative expert, chief adviser.
+36 28 415-382, or +36 28 522-000 / 1058
 
 

Deadline for submission of applications: 31. May 2022. (In case of cross semester 9. Decemer 2021.)

 
 

Important notes for Stipendium Hungaricum scholarship applicants are as follows:
 

 

  • Call for Applications for doctoral programmes 2022/2023

https://stipendiumhungaricum.hu/uploads/2020/03/PhD_Call_for_Applications_2022_2023_final.pdf
Deadline for submission of applications: January 15, 2022.
 
 
Dear Visitor,
 
Thank you for your kind interest!. 
 
Stipendium Hungaricum Ph.D. courses start only in September.
First of all, you have to apply to the "Stipendium Hungaricum" scholarship programme, and then, when you will have already uploaded all of the expected information we will try to find you a proper supervisor. You can find all of the details here: Study In Hungary - Stipendium Hungaricum Scholarship Programme
 
If somebody (applicant) send a request to us via e-mail, we will forward this request to our potential supervisors. Should one of them decide to consider taking the supervisor's task as to the applicant's application, the applicant will be contacted by the expected supervisor. The expected supervisor may ask for further details and may request the applicant to participate in an interview. Depending on the outcome of this process the expected supervisor may propose acceptance of your application to SH scholarship.

 
 
Best Regards,
 
Dr. János Nagy,   
(Secretary of Doctoral School of Biological Sciences, contact: Nagy.Janos.Gyorgy@uni-mate.hu)