Tantárgyak

Az aktuálisan meghirdetett tantárgyakat lásd a neptunnban!
 
A BIOLÓGIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI
A tantárgy felvételéhez kérjük keresse az oktatót a megadott e-mail címen!

Tárgy típusa Tantárgy neve A tárgy előadói ea. gy. össz. kredit
A Irányított kutatómunka 1-8 a hallgató témavezetője 0 8 24
 
C Növényi populációbiológia Csergő Anna Mária 2 2 8
Csergo.Anna.Maria@uni-mate.hu
C Agro-Arachnológia  Tóth Ferenc 2 2 8
Toth.Ferenc.nvi@uni-mate.hu
C Táplálékhálózatok agroökoszisztémákban  Tóth Ferenc 2 2 8
Toth.Ferenc.nvi@uni-mate.hu
C Agro-Arachnology Tóth Ferenc 2 2 8
Toth.Ferenc.nvi@uni-mate.hu
C Food webs in agroecosystems Tóth Ferenc 2 2 8
Toth.Ferenc.nvi@uni-mate.hu
C Molekuláris ökotoxikológia Szabó Borbála 2 2 8
szbori001@gmail.com
C Modern Bioinformatics Barta Endre 1 2 6
barta.endre@uni-mate.hu
C Bioinformatics and Functional Genomics: Barta Endre 2 2 8
barta.endre@uni-mate.hu
C Bash Scripting for Bioinformatics: Barta Endre 1 2 6
barta.endre@uni-mate.hu
C Orchidology Gilián Lilla Diána 2 2 8
Gilian.Lilla.Diana@uni-mate.hu
C Ex-situ orchidea megőrzés Gilián Lilla Diána
Gilian.Lilla.Diana@uni-mate.hu
2 2 8
C Elektromosan érzékelt növényjellemzők és reakciók talaj és környezet általi hatásokra Rajkai Kálmán
rajkai.kalman@atk.hu
1 1 4
C Electrically sensed plant characteristics and responses to soil and environmental effects Rajkai Kálmán
rajkai.kalman@atk.hu
1 1 4
C Mikorrhizák morfológiája és ökofiziológiája Dr. Bratek Zoltán
bratek@caesar.elte.hu
2 2 8
C Biometrics in Environmental Sciences Dr. Hufnagel Levente 2 2 8
Hufnagel.Levente@uni-mate.hu
C Establishment and function of symbiotic nitrogen fixation (SNF) between legumes and rhizobia Dr. Kaló Péter 2 2 8
kalopeter@brc.hu
C Sokváltozós adatelemzés a közösségi ökológiában Dr. Körmöczi László 2 2 8
kormoczi@bio.u-szeged.hu
C Vegetációtérképezés Dr. Körmöczi László 2 2 8
kormoczi@bio.u-szeged.hu
C Aerobiológia Dr. Magyar Donát 2 2 8
magyar.donat@gmail.com
C Trópusi botanika Dr. Pócs Tamás 2 2 8
colura@upcmail.hu

 
 

C Actual problems of Plant Stress Physiology Dr. Papp István 2 2 8
Papp.Istvan@uni-mate.hu
C Mikorrhiza gombák Dr. Posta Katalin Andrea 2 2 8
Posta.Katalin@uni-mate.hu
C Régészeti növénytan és évgyűrű-vizsgálati alapok Dr. Saláta Dénes, Dr. Pető Ákos 1 3 8
  Salata.Denes@uni-mate.hu
C Archeobotany and basics of tree-ring research Dr. Saláta Dénes, Dr. Pető Ákos 1 3 8
  Salata.Denes@uni-mate.hu
C A minőségbiztosítási rendszerek szerepe a génexpresszió szabályozásában Dr. Silhavy Dániel 2 2 8
silhavy.daniel@uni-mate.hu
C Hínárökológia Dr. Szabó Sándor 2 2 8
drszabos8@gmail.com
C Növényi szabályozó kisRNS-ek Dr. Várallyay Éva 2 2 8
varallyay.eva@uni-mate.hu
C Vírusgenetika és vírus diagnosztika Dr. Várallyay Éva 2 2 8
varallyay.eva@uni-mate.hu
C Earth observation and geoinformatics in water and environmental management Dr. Vekerdy Zoltán 2 2 8
Vekerdy.Zoltan@uni-mate.hu
C Earth observation models in the monitoring of environmental processes Dr. Vekerdy Zoltán 2 2 8
Vekerdy.Zoltan@uni-mate.hu
C Növényvédelmi kémia (vagy Fungicid rezisztencia) Hornok László 2 2 8
hornok.laszlo@uni-mate.hu
C Content based English in Plant Science Balogh János, Fekete Sándor 2 2 8
Balogh.Janos@uni-mate.hufeketes@gmail.com
C An introduction to data analysis using R Balogh János, Fóti Szilvia 2 2 8
Balogh.Janos@uni-mate.hu, Foti.Szilvia@uni-mate.hu
C Növényökológiai adatfeldolgozás R-ben Balogh János, Fóti Szilvia 2 2 8
Balogh.Janos@uni-mate.hu, Foti.Szilvia@uni-mate.hu
C Mobilis genetikai elemek Olasz Ferenc 2 2 8
olasz@abc.hu
C Növényökofiziológia Nagy Zoltán 2 2 8
nagy.zoltan@uni-mate.hu
C Növényökológiai folyamatok modellezése Nagy Zoltán 2 2 8
nagy.zoltan@uni-mate.hu
C Crop ecology Nagy Zoltán 2 2 8
nagy.zoltan@uni-mate.hu
C Plant ecophysiology Nagy Zoltán 2 2 8
nagy.zoltan@uni-mate.hu
C Simulation of ecological processes Nagy Zoltán 2 2 8
nagy.zoltan@uni-mate.hu
C Lichenológia I. Farkas Edit 2 2 8
farkas.edit@ecolres.hu
C Lichenológia II. Farkas Edit 2 2 8
farkas.edit@ecolres.hu
C Lichenology I. Farkas Edit 2 2 8
farkas.edit@ecolres.hu
C Lichenology II. Farkas Edit 2 2 8
farkas.edit@ecolres.hu
C Chapters in Plant Stress Physiolog Marschall Marianna 2 2 8
marschall.marianna@uni-eszterhazy.hu
C Fejezetek a növényi stresszfiziológiából Dulai Sándor, Marschall Marianna 2 2 8
dulai.sandor@uni-eszterhazy.hu, marschall.marianna@uni-eszterhazy.hu
C Bevezetés a pókok biológiájába Gallé Róbert 3 1 8
galle.robert@ecolres.hu
C Introduction to the biology of spiders Gallé Róbert 3 1 8
galle.robert@ecolres.hu
C A természetvédelem botanikai kérdései Nagy János 2 1 6
nagy.janos@uni-mate.hu
C Cönológia Nagy János 2 2 8
nagy.janos@uni-mate.hu
C Vízi növények - vizes élõhelyek Nagy János 2 2 8
nagy.janos@uni-mate.hu
C Növényföldrajz Nagy János 2 2 8
nagy.janos@uni-mate.hu
C A tudományos közlés módszertana Sárospataki Miklós 2 2 8
sarospataki.miklos@uni-mate.hu
C Méhek biológiája és védelme Sárospataki Miklós 2 2 8
sarospataki.miklos@uni-mate.hu
C A harasztok törzseinek taxonómiai kérdései Szerdahelyi Tibor 2 1 6
szerdahelyi.tibor@uni-mate.hu
C A változó klíma hatása a mezőgazdasági termelésre Veisz Ottó 2 2 8
veisz.otto@atk.hu
C Progress in the systematics of parmelioid lichens Farkas Edit 4 2 12
farkas.edit@ecolres.hu
C  A parmelioid zuzmók rendszertanának fejlődése Farkas Edit 4 2 12
farkas.edit@ecolres.hu
C Lichen chemistry I Farkas Edit 4 2 12
farkas.edit@ecolres.hu
C Zuzmókémia I Farkas Edit 4 2 12
farkas.edit@ecolres.hu
C Lichen chemistry II Farkas Edit 4 2 12
farkas.edit@ecolres.hu
C Zuzmókémia II Farkas Edit 4 2 12
farkas.edit@ecolres.hu
C Lichen ecology Farkas Edit 2 2 8
farkas.edit@ecolres.hu
C Zuzmóökológia Farkas Edit 2 2 8
farkas.edit@ecolres.hu
C Applied lichenology Farkas Edit 2 2 8
farkas.edit@ecolres.hu
C Alkalmazott lichenológia Farkas Edit 2 2 8
farkas.edit@ecolres.hu
C Molecular genetic methods in lichenology Farkas Edit 3 2 10
farkas.edit@ecolres.hu
C Molekuláris genetikai módszerek a lichenológiában Farkas Edit 3 2 10
farkas.edit@ecolres.hu
C Conservation biology of lichens Farkas Edit 1 1 4
farkas.edit@ecolres.hu
C Oktatás a hallgató témavezetője     Max. 45/8 félév.
 
C Tudományos aktivitás 1-8 A hallgató témavezetője     a lentebbi táblázat szerint

 

 Tudományos aktivitás típusai kredit érték    
   
   
1. Publikációk és visszhangjuk      
1.1 Tudományos folyóiratcikk:      
IF, SCI folyóiratbeli cikk D1 25    
IF, SCI folyóiratbeli cikk Q1 24    
IF, SCI folyóiratbeli cikk Q2 22    
IF, SCI folyóiratbeli cikk Q3 ÉS Q4 20    
SCI által nyilvántartott és/vagy SCI által jegyzett fórumok/orgánumok által referált folyóiratbeli cikk 10    
Lektorált, de az SCI által nem nyilvántartott és nem is referált folyóiratbeli cikk. (Idegen nyelvű és magyar nyelvű egyaránt itt sorolandó fel) 5    
1.2. Konferencia kiadvány (proceeding, teljes közlés):      
Nemzetközi 5    
Magyar 2    
1.3. Előadás, poszter bemutatás (absztrakt kötetben megjelent):      
Nemzetközi 3    
Magyar 2    
1.4. Tudományos könyv, könyvfejezet, könyvszerkesztés:      
Nemzetközi kiadó által kiadott idegen nyelvű könyv írása 20    
Magyar nyelvű könyv írása 10    
Nemzetközi kiadó által kiadott idegen nyelvű könyvfejezet írása 5    
Magyar nyelvű könyvfejezet írása 2    
Nemzetközi kiadó által kiadott idegen nyelvű könyv szerkesztése 10    
Magyar nyelvű könyv szerkesztése 5    

 
 

1.5. Elfogadott szabadalom:    
Magyarországon 10  
Külföldön 20  
1.6. WOS/scopus szerint független hivatkozás:    
hazai 1  
külföldi 2  
2. Szakmaspecifikus alkotások    
Új módszertani eljárás (pl. know-how) 10  
3. Külső kutatási források    
Külföldi elnyert kutatási és/vagy K+F pályázat témavezetője 5  
Hazai elnyert kutatási és/vagy K+F pályázat témavezetője 2  
Külföldi kutatási megbízás témavezetője 3  
Hazai kutatási megbízás témavezetője 2  
Nemzetközi szakértői megbízás 3  
4. Tudományos utánpótlás nevelés    
Diplomamunka témavezető 4  
TDK konzulens 5  
5. Egyéb tudományos aktivitás    
Hazai tud. folyóirat szerk. biz. tagja 5  
Külföldi tud. folyóirat szerk. biz. tagja 10  
Hazai tud. társaság tisztségviselője 2  
Nemzetközi tud. társaság tisztségviselője 5  

 

Meghatározatlan